torsdag 29. oktober 2009

Via regia

Via regia, det vil si «kongevei», var i Romerriket en type militær landevei som fantes flere steder i riket. I Danmark/Norge ble det brukt om veier som var forbeholdt kongens folk. I Norge gikk den første mellom sølvgruvene i Kongsberg og Hokksund (utskipingshavn). Etter hvert ble det brukt om alle de viktigste hovedferdselsårer mellom byene. Profeten skriver:
  Og der skal det være en kongsvei,
  Den hellige vei skal den kalles.
  Ingen uren skal ferdes på den,
  den skal være en pilegrimsvei for Guds folk;
  selv ikke dårer skal gå seg vill.

  Jes 35:8-10
Det profeteres om veien tilbake fra eksilet. Bildet med å være i ”eksil” og lengte ”hjem” har ofte vært brukt om den troendes liv i verden. Ikke så rart da at Kongenes konge også sa: ”Jeg er veien”.

Ingen kommentarer: