mandag 5. oktober 2009

Finnes det uvirkelige disipler?

Spørsmålet kommer som en konsekvens av Jesu egne ord:
    «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.»
    Joh 8:31–36
Det kommer i hvert fall klart fram hvem som er de virkelige disiplene. I fortsettelsen kommer det fram hvilke konsekvenser som følger av å være i ordet: Dersom jeg er i ordet, kjenner jeg sannheten, og sannheten skal gjøre meg fri. Enda noen kapitler senere sier Jesus: ”Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere” (Joh 15:3) og videre: Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. (Joh 15:7)
Da tar jeg med meg tre ting om de virkelige disiplene inn i denne dagen:
    * De kjenner sannheten
    * De er rene
    * De vet hva de skal be om
Gud, hjelp meg å være virkelig i dag!

Ingen kommentarer: