tirsdag 6. oktober 2009

Fra: …….. Til: ………

Pakkelappene på julegavene var tidligere gjenstand for mye fantasi i vår familie – og noen ganger var det en liten gåte hvem som skulle være mottaker og hvem som var giver. Dersom hvert menneske kom til verden utstyrt med ”pakkelapp” ville det stått:


Da jeg ble far ble jeg betrodd et forvalteransvar. De tre flotte barna er fra Gud, men de er også til ham. Slik er det for øvrig med alt som jeg betrakter som ”mitt”.
    Men for oss er det én Gud, vår Far.
    Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
    Og det er én Herre, Jesus Kristus.
    Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

    1 Kor 8:1–6
Dette rører ved eksistensielle spørsmål og setter ting i perspektiv - et perspektiv som jeg opplever som en styrke for troen.

Ingen kommentarer: