fredag 7. august 2009

Mysterier

I et ”Hamsun-år” er det ikke utenkelig at overskriften får noen til å tenke på ham, men i dag vil jeg bare skrive litt om selve ordet. Jeg tror Thornton Wilder treffer spikeren på hodet når han skriver: Livet er et mysterium, og hvor uutholdelig ville det ikke ha vært uten mysteriet.
Mennesket tiltrekkes av mystikken og jeg er glad for at bibelselskapet endelig har tatt ordet i bruk i norsk oversettelse. På gresk har det alltid vært der, men fram til 2005 ble det oversatt med hemmelighet. Et mysterium er noe mer enn en hemmelighet. Det er noe som ”er” men det kan ikke nødvendigvis forklares.
    Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.
    1 Kor 4:1–5
…sier Paulus, og et av den universelle kirkes problem har vært dårlig forvalterskap av Guds mysterier. Det har vært (og er?) en tendens til å fjerne mysteriet fra kristendommen. Da søker mennesket andre steder enn i den kristne tro, for livet er ”uutholdelig uten mysteriet”. Jeg tror det er frykten for ”mystisisme” som har gjort oss redde for mystikk, men det er nettopp den vi er satt til å forvalte. Kontemplasjon, Kristusmystikk, korsets mysterium, vinden som farer dit den vel – jo visst har vi mysterier så livet ikke bare blir utholdelig, men både spennende og rikt i tillegg. Det er mysterium at jeg er et Guds barn - og livet er fullt av store og små mysterier:
Bildet er fra Nord-Jylland-festivalen 2001

Ingen kommentarer: