torsdag 6. august 2009

Forbruk eller konservering?

Nesten hver gang jeg leser en bibeltekst er det så mange ting som taler til meg at det er vanskelig å velge ett fokus. Derfor kan det være at jeg en gang i framtiden holder meg til ett bibelord som jeg reflekterer over hver dag i en uke. Dagens ord er ikke noe unntak. Det åpner for å tenke på de siste ting, edruskap, bønn, kjærlighet, gjestfrihet, klaging, tjeneste for andre, nådegaver, forvalterskap, nåde, forkynnelse, Guds ord, Guds styrke, ære og lovprisning – ja tankegods ikke bare for en dag eller en uke, men kanskje en hel måned – eller et helt liv?
Hvorfor da en slik overskrift?
    Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde
    1 Pet 4:7–11
Godt forvalterskap blir ofte forklart som forsiktighet og sparsommelighet. Men forsiktighet kan ofte føre til at ting konserveres. Om de samme kriteriene for godt forvalterskap benyttes i Guds rike kan menigheten fort bli et museum. Godt forvalterskap i vår sammenheng å forbruke Herrens ressurser og de er fornybare. Det gjelder nådegaver, tjeneste, kjærlighet, nåde osv. – Disse ressursene må brukes – ikke konserveres.

Ingen kommentarer: