lørdag 8. august 2009

"Et avbilde av oss"

Det har vært mye diskusjon i Vårt Land om Biskop Nordhaugs bruk av Andrej Rublevs treenighetsikon som et symbol på sin visjon for Bjørgvin bispedømme. Hovedproblemet er om ikonet er å betrakte som tilhørende kristenheten, eller om det er forbeholdt den ortodokse kirke. Uansett hva man måtte mene om akkurat det, er det liten tvil om at det vakre kunstverket allerede blir brukt som en treenighetsillustrasjon i mange kristne sammenheng.

Dersom det er ”treenigheten” som taler under skapelsesberetningen (hvilket jeg velger å tro) må det bety at jeg som et avbilde også er treenig:
    Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!»
    1 Mos 1:26–31
Det er godt bibelsk belegg for et slikt syn, og selv om jeg liker et holistisk menneskesyn, gir det ”treenige mennesket” mening som forklaringsmodell for mye innenfor den kristne troen. Jeg er ånd, jeg er sjel og jeg er legeme. Min ånd er sete for min ”gudsbevissthet”, min sjel for min ”jegbevissthet” og mitt legeme for min ”verdensbevissthet”. Dette har jeg undervist mye om og på mandag legger jeg til en link til en powerpoint-illustrasjon om temaet. Du er fantastisk – et avbilde av Gud!

1 kommentar:

Hans Johnny Nielsen sa...

takk for en kort, klar og bibelsk begrunnelse for treenigheten. Vi har idag selv vært inne på liknende tanker. Det holistiske menneskesyn er viktig for oss kristne. Tar en ikke med den åndelige dimensjon, her ment som den gudommelige,må mennesket stå fattigere tilbake. God Bless. Dad.