søndag 9. august 2009

Han tenker på meg!

I den vakre Salme 8 undrer forfatteren seg over at Gud faktisk bryr seg om mennesket i det fantastiske skaperverket:
    Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
    månen og stjernene som du har satt der,
    hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
    et menneskebarn, siden du tar deg av det?

    Salme 8:4-10

Mange er blitt inspirert av denne salmen og laget ”sin versjon” – og jeg utgjør intet unntak. Men jeg overlater ”skjermen” til den 100 år gamle George Beverley Shea. I 1955 skrev han tekst og musikk til:

THE WONDER OF IT ALL
(norsk oversettelse: ”Det største av alt”)

Ingen kommentarer: