mandag 10. august 2009

Mat i rette tid

Det er viktig med gode matvaner, og det er en utfordring å finne en god balanse mellom rett inntak av kalorier og forbrenning. Da Jesus kalte Peter på nytt etter hans fornektelse, var oppdraget å sørge for mat til ”lam og sauer”. Peter hadde tidligere spurt ham om å utlegge en liknelse om å være våkne når menneskesønnen kommer tilbake. Da svarte Jesus:
    Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rette tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!
    Luk 12:42-48
Den tro forvalter er altså den som sørger for at Herrens tjenestefolk får mat i rett tid. Mat i rett tid er ikke mat hele tiden. Jeg har tidligere publisert noen tanker om ”åndelig overvekt”.
Er det mulig? Ja, dersom vi hele tiden tar imot uten å gi ut, kan det bli resultatet. Som evangelist og lærer merker en fort hvem som er de mest sultne. Det er de som allerede er i arbeid for Herren – de virkelige tjenestefolkene. De forbrenner mye og derfor er det viktig at det er noen som gir dem mat i rett tid. Lykkelig er den tjeneren som holder på med det når Jesus kommer igjen.

Ingen kommentarer: