torsdag 23. juli 2009

Roller i Guds rike

Det er godt å ha en plass i en sammenheng. Slik er det i et samfunn og slik er det i en menighet. Paulus bruker kroppen som bilde på det kristne fellesskapet:
    Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen?
    1 Kor 12:18-19
Jeg hadde roller i fellesskapet som utgangspunkt for forkynnelsen under teltmøtene i Lyngdal i sommer. Under hvert av de syv møtene satte jeg opp mot hverandre to roller og hva de ville gjøre med et fellesskap dersom fellesskapet utelukkende ble preget av én rolle. Faktum er at vi trenger hverandre i forskjellige funksjoner for å få mangfold. Et kortfattet resymé om gartnere, kunstmalere, kokker, orienteringsløpere, omstreifere, fangstfolk, medarbeidere, munker osv. finner du HER!
Håper du har funnet din plass på legemet og din rolle i fellesskapet!

Ingen kommentarer: