onsdag 22. juli 2009

Et troverdig vitne?

Det kan være vanskelig å ikke bli trodd. Derfor er det så deilig med stadfestelser. Noen ganger har vi hatt åndelige opplevelser sammen med andre. Da er det viktig å dele minnet og stadfeste at det faktisk var slik. For det vil alltid være noen som ikke tror det jeg har opplevd og da hender det at en begynner å tvile selv. Maria opplevde å møte Jesus etter at han hadde stått opp fra de døde:
    Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke.
    Mark 16:9-11
Heldigvis viste Jesus seg for dem som ikke trodde også. Jeg er overbevist om at det førte til glade ”vitnemøter” der også Maria fikk være med og vitne. Det er flott med nye uttrykksformer i gudstjenestene, men jeg håper at det alltid vil være plass til vitnesbyrdene – det betyr mye for troen!

Ingen kommentarer: