lørdag 2. mai 2009

Forklare eller forkynne?

…eller er det to sider av samme sak?

Dersom du følger bloggen min vet du at jeg er opptatt av at det å gi avkall på å forstå er et viktig element i troen. Det er derfor interessant å lese følgende spørsmål i dagens bibelord:
«Forstår du det du leser?»Apg 8:30b
Det er Filip som stiller spørsmålet til en som sitter og leser fra profeten Jesaja. Responsen er nesten et rop om hjelp: «Hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det for meg?»

Det som følger synes jeg er veldig interessant: Det står ikke at Filip begynte å forklare, men at han begynte å forkynne. Forkynnelsens hovedhensikt er å skape tro. Undervisningens formål er å forklare. Det betyr ikke at forkynnelsen ikke kan inneholde ”forklaringer”.

Jeg ser det som en mulighet at hoffmannen kunne ha fått alt forklart, uten at det hadde ført ham til det punktet hvor han var villig til å ta imot det han hørte i tro. Å tro er å miste seg selv fordi man begynner å tro noe man aner er rett og sant, men som man ikke nødvendigvis forstår fullt ut. Å miste seg selv er å ”dø”. 

Dåpens symbolske betydning var allment kjent blant mennesker på Jesu tid. Den symboliserte ”død”. De som lot seg døpe gjorde det som et vitnesbyrd om at de hadde fått en ny innsikt og ville leve det nye livet. Men heller ikke i dette tilfellet kunne Filip gjennomføre den fysiske handlingen uten hoffmannens bekjennelse i forkant. 

Jeg tror det var da underet skjedde. Men du verden så flott dåpen symboliserer dette underet gjennom å "begrave" det gamle mennesket mens det nye mennesket "står opp" for å leve det nye livet. Hoffmannen kunne satt igjen med en god forklaring, men han satt igjen med mye mer fordi Filip forkynte.

Ingen kommentarer: