lørdag 8. januar 2022

Å gjøre Gud kjent

Klikk på bildet 

I serien av helgebetraktninger på Facebook, stanser jeg i dagens video for disse versene:

«Jeg kjente ham ikke» sa Johannes døperen, «Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»
Johannes 1:33-34

«Han er den usynlige Guds bilde» skrev Paulus
Kolosserne 1:15

Og da Johannes skrev om at Gud åpenbarte sin kjærlighet ved han sendte sin sønn til verden for at vi skulle leve ved ham – kom han med denne utfordringen:

For som Kristus er, slik er vi i denne verden.
1 Johannesbrev 4:17

Trykk på William Booth sitatet "Jeg ER et Guds trekk" for å lese mer om hva det kan bety.Ingen kommentarer: