lørdag 21. april 2018

‘Go for it!’

ENGLISH
Oppfordringen: "Go for it!" kan høres i mange sammenhenger - også på 'norsk'. Du kan høre det i en ‘timeout’ på en sportsarena når treneren oppfordrer laget til å gjøre det lille ekstra for å vinne en kamp. Når beslutninger blir fattet på et styre sier vi gjerne «La oss gå for det!» 
En oppfordring til å "Gå for noe!" passer godt for menigheter generelt og Frelsesarmeen spesielt.

Det greske ordet Paulus bruker når han oppfordrer oss til å være "ivrige etter å få nådegavene" (1) er det samme ordet som ga navn til den fjerde av de jødiske religiøse partiene - Selotene. En av Jesu disipler, Simon (ikke Peter), antas å ha vært medlem av denne gruppen (2), og noen teologer mener Paulus kan ha vært en av dem (3). Selotene (ivrerne) var lidenskapelige i sin tro og kamp for sin kultur og sitt land. Paulus oppfordrer oss til å ha samme lidenskap.

I forrige uke skrev en venn fålgende kommentar på blogginnlegget mitt:

Skulle ønske at mange flere ville bli brennende i Ånden og søke etter nådegavene. For meg er det å bli brennende et valg hver enkelt menneske må ta, brannen starter når en velger å være en disippel og bruke tid i bønn.
Jeg er helt enig og svarte:

Dette er veldig viktig. Disiplene fikk DHÅ og gavene fordi de var desperate i sin lengsel etter DHÅ. Det er jeg som må ta initiativet til at DHÅ bruker sitt initiativ i meg... Det er fordi Den hellige ånd er Gud og Guds vesen er kjærlighet - han tvinger seg ikke på noe menneske.

Derfor blir det å "Gå for noe" faktisk det samme som å "gå for Ham". Det innebærer å gi mer og mer av meg selv, fordi Jesus allerede har gitt alt sitt til meg - inkludert Den hellige Ånd. Døperen Johannes hadde oppdaget dette til og med før Jesus hadde ofret alt og han uttrykte det slik:

Han skal vokse, jeg skal avta.
Johannes 3:30
Så enkelt, og likevel ofte så vanskelig.

Dagens ‘manna’:

Å gå for Ham betyr å miste meg selv for å bli funnet i Ham.
-------------------------------------------------- ------
(1) 1 Kor 14: 1 - se også: Hvilke er de "største nådegavene"?
(2) Matteus 10:4, Apg 1:13
(3) For det første - når Paul refererer til Selotene i brevene sine er det preget av respekt.
For det andre - Paulus var militant (som selotene) i måten han forfulgte de første kristne

Ingen kommentarer: