lørdag 6. januar 2018

Fortsett framdriften!

Vi har nettopp flyttet igjen. Ikke veldig langt denne gangen. Vår nye leilighet ligger drøye 3 km unna hvor vi har bodd de siste 2,5 årene. I tillegg har jeg byttet kontor - jeg bar sakene mine over til den andre siden av korridoren. Jeg er altså i bevegelse på grunn av bevegelser i vår bevegelse. Kristendommen er ikke en religion; det er noe som lever; det er en bevegelse. Derfor er Frelsesarméen først og fremst en bevegelse som setter folk i bevegelse.

Vi vet at det er bevegelse i verden; det som er i bevegelse, blir flyttet av en annen ting; denne andre tingen må også flyttes av noe. For Thomas Aquinas (1) utviklet denne tanken seg til et av hans filosofiske argument for Guds eksistens. Fordi det fins bevegelse må den logiske konsekvensen være  at det også fins en "første beveger". For Aquinas er denne "første beveger" Gud. Siden Gud er uendelig, betrakter Aquinas ham som den "ubevegelige bevegeren".

Så da vi valgte det latinske ordet Momentum som vårt motto, er det for å minne oss om at kristne skal bevege seg på impulsen gitt av den første bevegeren - hver dag! Hva dette betyr i praksis, vil jeg utdype i bloggen ukentlig i en tid framover.

Så hvordan begynte det?

Skapelseshistorien forteller oss at jorden var øde, tom og mørk:
Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.
1 Mos 1:3
For en impuls! Det var ikke solen Gud skapte, men Gud som plasserte seg selv midt i skaperverket. Den første bevegeren hadde tatt det første trekket, og bevegelsen var i gang, en bevegelse som bare kan stoppes av ham som startet den. Johannes grep dette og formidlet det til oss: «Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.» (2); og i prologen til evangeliet der han beskrev Ordet som ble menneske uttrykte han det slik: «I ham, var liv, og livet var menneskenes lys.» (3)

Dagens 'Manna':

La oss leve, bevege oss og være til i lyset og livet til den første bevegeren. (4)
--------------------------------
(1) Tommaso d'Aquino var en italiensk Dominikanske munk som levde fra 1225 til 1274.
(2) 1 Joh 1:5
(3) Joh 1:4

Ingen kommentarer: