torsdag 26. oktober 2017

Hvorfor valgte Gud Frelsesarmeen? # 2

ENGLISH
I dag deler jeg den andre grunnen (1) til at jeg tror at Gud valgte å velsigne William og Catherine Booth og deretter bevegelsen som er en frukt av deres liv og tjeneste:
2) Fordi vi fokuserer på det faktum at alle mennesker er kalt!
Jo mer jeg leser Bibelen, dess klarere blir det for meg at ingen er utelukket fra Guds kall:
Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Joh 1:12
Jeg er klar over at Jesus sa:
«For mange er kalt, men få er utvalgt.»
Matt 22:14
Da jeg var ung syntes jeg det var litt rart at Jesus ikke sa: ‘For alle er kalt’ (2), men etter hver lærte jeg hvor viktig det er å lese sammenhengen et vers står i. Jesus sa dette i forbindelse med invitasjonen som ble gitt i lignelsen om Kongesønnens bryllup. Kongens tjenere nådde mange, men ikke alle. De utvalgte var de som tok imot invitasjonen og «skiftet til bryllupsklær» - å ta imot invitasjonen fører til et skifte - en forvandling.

Dagens ‘Konge’-tjenere er sendt ut for å invitere alle. Dette er selve ryggraden i Frelsesarmeens tro, slik den kommer til uttrykk i den sjette trosartikkelen: Vi tror at Herren Jesus Kristus, gjennom sine anklager og død, gjorde en renselse for hele verden, slik at enhver som vil bli frelst.

Gud velsigner og styrker mennesker med et evangelium som favner hele verden, for det er det Gud selv gjør (3)

Dagens ‘manna’:

Gud favner hele verden
Neste blogg i denne serien kommer lørdag!
-------------------------------------------
(1) Her er hele serien:
# 1 Gud valgte FA på grunn av folk med en lidenskapelig kallsbevissthet!
# 2 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på det faktum at alle mennesker er kalt!
# 3 Gud valgte Frelsesarmeen fordi alle som tar imot Guds kall til frelse, har samme rett til å gjøre tjeneste i Guds rike
#4 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på innholdet i dåpen og agape måltidet, ikke ritualet.
#5 Gud valgte FA fordi vi har et holistisk menneskesyn og bryr oss om hele mennesket for denne verden og den neste

Vil Gud fortsatt velge Frelsesarmeen?

(2) Flere oversettelser bruker «For mange er ‘invitert’»
(3) For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16

Ingen kommentarer: