onsdag 10. mai 2017

Ikke flere spørsmål eller...? – en tid for alt *

ENGLISH
I det avsnittet jeg har studert de siste dagene, var det rom for mange spørsmål, og jeg tror Jesus likte når disiplene kom med spørsmål. 

Jeg er også overbevist om at det er sunt at det stilles spørsmål i troens verden. Spørsmål åpner for samtale, og samtalen tror jeg er minst like viktig for troen som det forkynnelsen er (1)

Men da Jesus forberedte disiplene på tiden etter oppstandelsen, fortsatte han med å si:
På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om.
Joh 16:23a
Det er minst to mulige tolkninger på dette utsagnet: 
  1. Jesus peker fram mot at mye ville falle på plass etter oppstandelsen og Den hellige ånd ville gi disiplene en ny innsikt. 
  2. ‘Spørre’ er i denne sammenhengen ikke knyttet til det å stille spørsmål, men til det å be om. Altså ‘På den dagen skal dere ikke ha mer å be meg om’.
Det er flere grunner til at jeg foretrekker den andre tolkningen. 
  • For det første fortsetter Jesus umiddelbart å snakke om bønn: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 
  • For det andre hadde Jesus fullført oppdraget og gitt alle troende adgang til Far. Det er altså Far vi skal be til. Mer om dette i morgen.
Dagens ‘manna’:
Jeg vet hvem jeg skal ‘spørre’!
----------------------------------------
(1) Da Paulus oppholdt seg i Efesos hadde samtalen en viktig plass med stor effekt: «siden holdt han hver dag samtaler i Tyrannus-skolen. Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, jøder så vel som grekere.» Apg 19:9b-10
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse. 

Ingen kommentarer: