fredag 26. mai 2017

Det viktige siste løftet – en tid for alt *

ENGLISH
I går stanset jeg for den viktige siste leksen som ligger i det siste Jesus gjorde før han ble hentet opp til himmelen. Dersom vi knytter sammen Lukas beretning om himmelfarten med fortellingen hans i Apostelgjerningene, er det klart at  rett før Jesus velsignet disiplene, kom han med dette løftet:
«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere»
Apg 1:8 
Jesus hadde gjort det helt klart at de skulle vente til de ble utrustet med kraften fra Den hellige ånd. Jeg har lurt på hvorfor han ikke bare kunne gitt dem Den hellige ånd i det han forlot dem. 

Jeg velger å tro det var fordi han ønsket at de skulle lengte etter at løftet skulle gå i oppfyllelse – at ønsket om at det skulle skje ikke bare var Jesu eget, men også ønsket til de 120 som hadde samlet seg for å be. Dermed fikk de ti dager helt på egen hånd for å reflektere over alt det de hadde lært. 

Den frie viljen er ‘hellig’ for Gud fordi den er en del av hans bilde i oss. Derfor må vi ville det selv.

Dagens ‘manna’:

Jeg vil at Den hellige ånds kraft skal komme over meg
---------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: