lørdag 29. april 2017

Oppdraget presisert – en tid for alt *

ENGLISH
Avslutningen av Lukasevangeliet har overskriften «Oppdrag og avskjed» og det var derfra jeg hentet gårsdagens refleksjon om ‘AHA’-opplevelsen. Det er avgjørende for oppdraget å forstå det Jesus gjorde i lys av skriftene, og i dag presiseres oppdraget igjen:
i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag;
Lukas 24:47
Da William Booth ved inngangen til nye århundret, ga Booth et tydelig og kort svar (1). En av farene beskrev Booth slik: «tilgivelse uten omvendelse». Jeg tror Booth hadde vært sammen med Jesus og disiplene da de mottok undervisningen og stadfestelsen av denne sannheten i forberedelse til pinse. 

På samme måte er jeg tilstede og blir minnet om det i dag. Det er lettere å forkynne tilgivelse enn omvendelse. Nesten alle ønsker seg tilgivelse, men det å vende om og følge Guds vei i stedet for sin egen, det koster. Jeg gjentar gjerne at frelsen er gratis, men at disippelskapet koster. Noe annet er løgn Jeg mener likevel at det å velge livet er det beste valget. 

Peter fikk i hvert fall med seg denne presiseringen, for da tilhørerne på pinsedagen spurte hva de skulle gjøre svarte han:

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
Apg 2:38-39
Dagens ‘manna’:
Det fins ingen snarvei utenom omvendelsen!
-------------------------------------
(1) «Den største faren i det ny århundret vil være religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten anger og omvendelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud, himmel uten helvete»
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: