tirsdag 21. mars 2017

Å vite hvem jeg er – et skritt på reisen

ENGLISH
For vandringen sammen med Jesus, er det viktig at jeg er klar over hvem jeg er og hva som er min status. Etter at Peter hadde avgitt ‘den gode bekjennelsen’ (1), fikk han følgende stadfestelse fra Jesus:
«Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter...»
Matt 16:17-18a
Hva visste Peter om seg selv etter denne bekreftelsen?

1. Gud har vist noe til meg

Dette er ikke unikt for Peter, for Gud taler og kaller på alle (2) gjennom mange kanaler (3)
2. Jeg har tatt imot det Gud har vist meg
Dette er mulig for alle mennesker (4)
3. Bekjennelsen jeg har gitt er viktig for meg
Uten bekjennelsen hadde ikke Peter blitt bekreftet (5)
4. Bekjennelsen er viktig også for andre
Fordi det er bekjennelse som er ‘klippen’ = Peter.
Punkt fire danner utgangpunktet for refleksjonen i morgen. Peter var unik, men det gjelder alle mennesker, også meg.

Dagens ‘manna’:

Jeg vet hvem jeg er i Kristus.
----------------------------------
(1) Jfr 1 Tim 6:12
(2) Gud over guder taler, Herren roper til jorden der sol går opp og der sol går ned.  Salme 50:1
(3) Primært taler Gud gjennom sitt ord, men du finner mange refleksjoner rundt det å høre Guds stemme under etiketten «Guds stemme»
(4) Joh 1:12
(5) Som sitert igår Rom 10:10

Ingen kommentarer: