onsdag 8. februar 2017

Tenk over det jeg sier!

ENGLISH
Er den oppfordringen et uttrykk for arroganse, eller ligger det noe annet bak den tydelige beskjeden Paulus ga Timoteus?
Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg innsikt i alt.
2 Tim 2:7
Jeg innrømmer at jeg er fascinert av Paulus. Han er sammensatt, og det hender han kommer med utsagn som kan virke litt arrogante, men det stemmer ikke med totalbildet jeg har av ham. Han ga tydelig uttrykk for at «Nå forstår jeg stykkevis» (1), og ved en anledning ga han også uttrykk for at han delte en personlig mening, og fortsatte med «Og jeg mener at også jeg har Guds Ånd» (2). Dette siste utsagnet kan tyde på at det er en respons til en eller flere som var av en annen mening og som brukte argumentet «og vi har Guds Ånd!»

Det er interessant at vi kan ha sterke meningsutvekslinger, men likevel være av den samme Ånd. Paulus hadde selv vært i en slik situasjon ved flere anledninger (3). Kanskje det hadde vært uenighet mellom ham og Timoteus også?

Men han ber ikke Timoteus om annet enn å tenke over det han skriver. Han overlater til Herren å gi Timoteus den innsikten han trenger, og jeg tror at han var ydmyk nok til å erkjenne at den kunne være en annen enn den han selv hadde fått.

Dagens ‘manna’:

Jeg skal tenke over ordet, og Herren vil gi den innsikten jeg trenger!
------------------------------------------------
(1) 1 Kor 13:12
(2) 1 Kor 7:39-40
(3) Se f. eks. Apg 15:37-41 og Gal 2:11-14

Ingen kommentarer: