tirsdag 21. februar 2017

Det er et spørsmål om valg

ENGLISH
I går stanset jeg opp for to vitnesbyrd om at «Herren er med gjennom alt». Det var Paulus og Andrae som ble sitert som vitner, men veldig mange kan vitne om det samme. 


Ikke alle har opplevd forfølgelse i samme grad som Paulus, men det er mange former for forfølgelse. Når jeg i dag leser:

Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.
2 Tim 3:12
Jeg har nevnt forfølgelse flere gang er i denne serien, så i dag lar jeg den tanken hvile, og konsentrerer meg om det første leddet i verset. Å leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus er hele tiden et spørsmål om å ville. «Den som vil!», skrev Paulus, og fokuserte igjen på at frelsen er tilgjengelig for alle som vil. 

Den frie viljen Gud ga meg, er kanskje den mest verdifulle gaven som følger med det Gudsbildet jeg er skapt i, og den er et uttrykk for en kjærlighet som er nesten like stor som den han viste da han ga sitt liv for å gi meg valgmulighet til å komme tilbake til ham. 

Jeg har valgt, likevel er det hver dag et valg å ville leve gudfryktig i Jesus Kristus. Det er et lett valg, for på tross av at det kan koste, er det det beste valget «gjennom alt».

Dagens ‘manna’:

Mitt valg er gjort, og jeg gjør det igjen.

Ingen kommentarer: