mandag 16. januar 2017

Glødende pasjon og inderlighet

ENGLISH
Helt siden jeg var gutt har jeg visst om Martin Luther Kings berømte tale: ‘I have a dream’. I forbindelse med at han i går ville blitt 88 år, sendte radioen en liten hyllest, og talen var i fokus. Da fikk jeg følgende informasjon: Den berømte talen begynte med at King delte viktige tanker fra et manus. Etter en stund var det en i fremste rekkene blant de 200.000 tilhørerne som plutselig ropte: Fortell om drømmen din, Martin!’

Da forlot Luther King manus og så kom det som er blant historiens mest kjente taler. Den ble berømt fordi den var drevet ikke bare av en drøm, men av en inderlig pasjon. Det som kommer fra hjertet, vil sitt mål. Da Paulus skrev om nådegavene, var det Åndens gaver han hadde i tankene. Den hellige ånd bor i menneskets ånd, og i Bibelen er menneskets hjerte ofte synonym for menneskets ånd.

Da Paulus instruerte Timoteus om å fokusere på skriftlesning, forkynnelse og undervisning, var han klar over at alle disse aktivitetene kunne gjennomføres uten at den inderlige pasjonen som ligger i å «slippe Den hellige ånd løs» var tilstede. Derfor forsatte han som følger:

Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg.
1 Tim 4:14
Paulus minnet Timoteus om dette allerede i innledningen i dette brevet (1), og han gjorde det samme i innledningen i det andre brevet (2). Det bekrefter hvor viktig det er å ha med denne dimensjonen i utøvelsen av disippelskapet.

Dagens ‘manna’:

Gløden fra Den hellige ånd er avgjørende for at oppdraget skal lykkes
------------------------------------------
(1) Se: «Gi det videre»
(2) Se: «Mentoren er tydelig»

Ingen kommentarer: