onsdag 30. november 2016

Identitetsbygging


I Frelsesarmeen har vi i den senere tiden vært opptatte av å definere DNAet vårt. Jeg har hatt flere innlegg om dette på en rekke kurs i løpet av de siste seks-sju årene. For å nå ut med oppdraget vårt må vi vite hvem vi er. Det handler om identitetbygging. 

Den viktigste delen av identiteten til en soldat i Frelsesarmeen, er identiteten som en Jesu disippel.  Frelsesarme-biten handler mest om identifikasjon med oppdraget. Jeg finner det veldig interessant at Paulus definerte den siste rollen i forhold til evangeliet som «Lærer» (1):

MENTOREN VAR EN LÆRER FOR EVANGELIET

Lærerens innfallsvinkel er identitsbygging. Hvor viktig dette er, viser Lukas når han oppsummerte hva som var viktig for de første kristne og hvordan de bygde identitet:

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.
Apg 2:42
I går skrev jeg at rollen som apostel ga autoritet til rollen som lærer. Det er fordi en som skal bygge identitet, må vite hvem han representerer og kjenne ham. Videre må han vite at han er utsendt. Når representasjonstanken og utsendelsestanken sitter i «ryggmargen» er identiten på plass, og læren man presenterer blir troverdig fordi den er en del av mentorens liv. Da blir han også en identitetsbygger.

Dagens ‘manna’:

For å bygge indentitet hos andre, må jeg selv ha den.
-------------------------------
(1) For dette (evangeliet) er jeg satt til herold, apostel og lærer.
2 Tim 1:11

Ingen kommentarer: