onsdag 9. november 2016

Det handler om verdier som er verd både å leve og dø for

Da jeg for et par uker siden skrev om «Trofasthet», brukte jeg morfaren min som eksempel. Han var også trofast når det gjaldt å avlegge vitnesbyrd, og han brukte ofte de samme versene og illustrasjonene. Derfor er det ikke så rart at mange i familien fortsatt kan huske en god del av hva han sa. For eksempel siterte han ofte sangverset:
Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller. (1)
Som liten gutt husker jeg at jeg syntes det var veldig dramatisk, men forsto bedre hva det handlet om etter hvert. Situasjonen i verden med selvmordsbombing og terror har gjort det problematisk å skrive: «Det er godt å ha verdier som er så sterke at de er verd å dø for». Likevel står jeg inne for dette utsagnet: Jeg vil heller dø i troen på at kjærligheten overvinner ondskapen, enn å møte ondt med ondt. Jeg har skrevet liknende ting tidligere (2).

Men i dag handler om verdier som det er verd å leve FOR:

Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge.
Fil 1:21-22
Paulus lengtet etter å «komme hjem til Jesus», likevel ble han motivert av at det å leve betød at det kunne bli mer av arbeidet hans – hellig frukt, både i eget liv og gjennom mennesker som kom til liv i Kristus. Å bære frukt er en motivasjon for livet her på jorden. Det er en Gudgitt og hellig motivasjon.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om arbeid som bærer frukt
-----------------------------------------------
(1) Fra «Alltid freidig når du går» Ernst Christian Richardt
(2) Se f. eks. "Derfor er kjærligheten mitt 'våpen' mot terror" og "Vi er i kamp"

Ingen kommentarer: