torsdag 24. november 2016

Det handler om livsstil

Hellighet handler på mange måter om livsstil, og livsstil er et resultat av vaner. Det hevdes at det tar tre uker å danne en vane og tre måneder å få en livsstil.

Akkurat den tesen er et viktig fokus i disippeltreningsprogrammet som er utarbeidet av Charles Lake og som vi nå har tatt i bruk i Frelsesarmeen i mange land. Lake knytter dette prinsippet til daglig bibellesning og bønn. Det tar tre uker før dette blir en «vane» og ytterligere tre uker før man savner det dersom man mister en dag, og etter tre måneder er det blitt en livsstil. Særlig i startfasen krever det disiplin, og da kan det være greit å ha en mentor.

Jeg har sett hvordan dette prinsippet har fungert godt i eget og andres liv. Men hvis det er et område hvor det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig, er det når fokuset er disiplin. Hellighet er Guds verk ved nåde alene og et resultat av hans kjærlighet. Bortsett fra å ta imot i tro, er det ingenting jeg kan gjøre for å frelse meg selv eller leve et hellig liv. Frelsen og helliggjørelsen er i Jesus alene. Men de regler som gjelder det fysiske livet er sammenfallende med prinsippene for det åndelige livet.

Min fysiske eksistens er et resultat av mine foreldres kjærlighet. På samme måte som jeg ikke kan «frelse meg selv», kunne jeg heller ikke «skape meg selv». Fra det øyeblikket jeg ble født begynte en utvikling der jeg skulle lære å forvalte mitt eget liv. Det handlet om å lære gode vaner, som for eksempel å spise sunn mat, få nok søvn, sørge for god hygiene og lære mest mulig om livet i den verden som jeg er en borger i. Om jeg ikke hadde fått en eneste god vane, ville jeg fortsatt vært en verdensborger selv om jeg sannsynligvis ikke hadde levd til min nåværende alder ved fullstendig å neglisjere egen kropp og eget liv.

Derfor blir hellighet et spørsmål om hva jeg vil og om disiplin til å få vaner som gjør at jeg kan leve et godt liv i den hellighet jeg har i Jesus Kristus. Det hellige livet har jeg altså del i, men hva jeg gjør med det livet er i stor grad opp til meg. Av og til kan det være godt å ha en mentor som kan komme med oppmuntringer som for eksempel:

«Men du, Guds menneske» (1)
1 Tim 6:11a
Dagens ‘manna’:
Jeg vil at hellighet skal bli en livsstil
----------------------------------------
(1) Paulus sin oppmuntring til den unge Timoteus. Det er ikke usannsynlig at det blir fortsettelsen.

Ingen kommentarer: