søndag 16. oktober 2016

Det handler om renselse

Til sammen har Magna og jeg snart bodd 4,5 år i vinlandet Moldova. Dermed burde jeg sikkert ha tilegnet meg mer kunnskap om vedlikehold av vinrankene, men det blir med avstandsbeundring av de vakre åkrene med druer av forskjellige arter. Jeg har tidligere nevnt sammenhengen mellom Ånd og vin (1), og mellom hellighet og renselse (2) som var hovedfokuset for William Booth (3).

Selv om jeg ikke har innsikt fra vinmarkene, forstår jeg godt hva Jesus mener med at grenene er «rene» når de blir en del av stammen eller roten:

Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Joh 15:3
Det er med andre ord ikke noe i veien med utgangspunktet, men det er det greinene blir preget av underveis som er utfordringen. Det er her det å ha «del med ham» er viktig. Når jeg har «del med ham» blir det veldig raskt klart hva det er som preger meg som ikke er en del av ham. Da er det bare å slippe vinbonden til. 

Jeg har alltid sett en tydelig sammenheng mellom fortellingen om vintreet og rensingen av friske greiner og fotvaskingen og Jesu diskusjon med Peter (4). Jeg må ha «del med Jesus» for at livet mitt skal bære mer frukt. Selv om jeg er fysisk frisk, trenger jeg fysisk aktivitet for å holde meg frisk. Den fysiske aktiviteten er en form for rensing av kroppen. For å holde meg åndelig frisk, må jeg være åndelig aktiv sammen med Jesus.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om stadig renselses-aktivitet
--------------------------------------
(1) Se f. eks. Ef 5:18
(2) Se «Det handler om renhet»
(3) Se William Booths bok som pdf: ‘Purity of heart’
(4) Se Joh 13:1-5

Ingen kommentarer: