søndag 23. oktober 2016

Det handler om frukt som gir styrke

Det er snart 40 år siden jeg første gang tok avskjed med Frelsestemplet i Bergen. I nesten ett år hadde jeg vært assistent der, og det var min første ordre etter at jeg ble utnevnt til offiser.

En av de godt voksne soldatene, Bjarne Kongevoll, kom bort til meg etter farvelmøtet og sa: 

«Du er sterk du, Jostein!». 
Jeg stusset litt, og spurte: «Hvorfor sier du det?»
«Fordi du er glad!» svarte Bjarne, 
«I Bibelen står det at ‘gleden i Herren er deres styrke’ (1) – la ingenting ta fra deg gleden i Herren!»

Jeg ser ikke bort fra at Bjarne hadde gjort en korrekt observasjon, og at gleden var den egenskapen ved Åndens frukt som preget meg mest da jeg var ung. Jeg kan i hvertfall bekrefte at det var andre egenskaper som var mer eller mindre fraværende. Men Bjarne hadde en gave når det gjaldt å oppmuntre. Jeg visste at han levde nær Herren, og jeg kjente gleden i Herren. 

 
Kjærligheten er en veldig sterk kraft, men den bærer på en måte hele styrke-registeret i seg. Jeg kan for eksempel ikke elske uten også å bli sårbar. Guds egen kjærlighet er et bevis på det. 

Gleden, som er den andre i rekken av egenskaper ved Åndens frukt (2), er tydelig en styrkende egenskap. De første kristne opplevde at gleden styrket dem i motgang og forfølgelse:
De forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld.
Apg 5:41
Jeg tror også at Paulus opplevde styrken i gleden. Selv opplevde han stadig forfølgelse, fengsling og pisking før det jordiske punktum ble satt med martyrdøden, men han velger å gjenta gledesoppfordringen for å understreke hvor viktig den er:
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!
Fil 4:4
Jeg kjenner meg ikke igjen i det karikerte triste bildet som ofte tegnes av kristne. Min erfaring fra oppveksten og som troende voksen er tvert imot at gleden et sterkt tilstede Samtidig har jeg besøkt fellesskap av troende, hvor det har vært lite rom for glede og gledesuttrykk. Da må jeg kjenne etter om det er det er religion eller liv jeg er vitne til. Gleden hører utvilsomt med til livet i Kristus, livet i vintreet. Så da er vel konklusjonen at fravær av glede, er fravær av Jesus.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om styrken i gleden i Herren.
---------------------------------------
* En ung glad mann  - intervjuet i Vårt Land 10. mai 1976
(1) Neh 8:10
(2) Åndens frukt er … glede – Gal 5:22

Ingen kommentarer: