onsdag 12. oktober 2016

Det handler om etterfølgelse

Sist søndag var det selvfornektelsessøndag i Øst-Europa. I de fem foregående ukene, har det hver søndag vært fokusert på vårt ansvar i og for verden. 

Det var en beveget stund da resultatet ble lest opp og folket gledet seg over det som var samlet inn i korpset vårt. Selvfølgelig kunne det vært brukt her. F. eks. til å varme opp lokalet hvor vi hadde første del av møtet og temperaturen var 5-6 grader, men det setter egentlig selvfornektelsen i perspektiv.

Jeg er vokst opp med ordet «selvfornektelse». Det var en del av vokabularet lenge før jeg tenkte over hva ordet egentlig betyr. Jeg trodde at det var et internt Frelsesarmé-ord, for det er ikke mange ganger jeg har hørt ordet brukt utenom vår sammenheng, men det er egentlig svært så bibelsk:

Ingen har eksemplifisert selvfornektelse på en bedre måte enn Jesus:

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Joh 15:13
Det er lett å forstå at Jesus her tenker på det han selv om kort tid skal gjøre for vennene sine, og da er veien kort til verset som følger den første annonseringen han gjorde av sitt oppdrag:
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg….»
Matt 16:24 
Her finner jeg tre sentrale ord:
  1. Selvfornektelse
  2. Korsbæring
  3. Etterfølgelse
Alt dette koster, men det er en del av livet som disippel, og det er en del av helligheten. Jeg er enig med dem som hevder at vi lenge har gjort det for vanskelig å komme inn i en menighet og for lettvint å være disippel. I dag tror jeg det er blitt lettere å komme inn i mange av menighetene. Utfordringen er om vi også forkynner etterfølgelsen på billigsalg. Igjen kan det være verd å tenke over enda et Bonhoeffer-sitat (1).
Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om etterfølgelse
-----------------------------------------
(1) Jeg kan absolutt anbefale Bonhoeffers bok: "Etterfølgelse" som kom i ny norsk utgave for fem år siden 

Ingen kommentarer: