fredag 12. august 2016

Det handler om begynnelsen

Når jeg drikker fra hellighetens brønn, er det en god begynnelse. Gud er alle tings begynnelse og ende. Han er «alfa og omega». Hele hellighetsbegrepet har som er en forutsetning at Gud selv er hellig. Det er solid bibelsk støtte for å hevde at Gud er hellig – for eksempel:

1. Gud vitner om sin hellighet
Herren sa til Moses: Tal til hele Israels menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.
3 Mos 19:1-2
2. Engler og åndelige vesener bekjenner at Gud er hellig
Natt og dag roper de uten stans:
Hellig, hellig, hellig
er Herren Gud, Den allmektige,
han som var og som er og som kommer.

Åp 4:8
3. Mennesker vitner om hans hellighet
Da sa jeg:
«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
og jeg bor i et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett kongen,
Herren over hærskarene.»

Jes 6:5
Han som kalte dere, er hellig.
1 Pet 1:15
Alt som handler om hellighet hviler på det faktum at Gud - begynnelsen - er hellig!

Dagens ‘manna’:
Det er en veldig god start
-----------------------------


Ingen kommentarer: