søndag 21. august 2016

Det handler om pust

«Pust» er et av de vanligste bildene av ånd, og det er med allerede i skapelsesberetningen:
Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. 
Bildet av Den hellige ånd som en livgivende pust er vakkert, og samtidig får det mange ting til å falle på plass, som for eksempel at gjenfødelsen skjer ved Den hellige ånd. Som oksygenet er livsviktig for mitt fysiske liv, er Den hellige ånds livspust livsviktig for det åndelige livet mitt. 

Det må ha vært et poeng for Jesus å vise dette etter oppstandelsen ettersom bokstavelig talt anskueliggjør det:
Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd».
Hensikten med «pusten» er at jeg skal stå utrustet til «all god gjerning»:
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
…og i forlengelsen av disse versene passer det med enda et Brengle-sitat:
Mens andre debatterer om Ordet er innblåst, så la oss spise det, drikke det, forkynne det og leve i det slik at vi lever i det endeløse livets kraft. Halleluja!*
Dagens ‘manna’:
Jeg puster i Åndens pust
------------------------------------
*“While others debate about the inspiration of the Word, let us eat it, drink it, preach it, and live thereby, and we shall live in the power of ‘an endless life’. Hallelujah!”
Samuel Logan Brengle in: ”A Month with Samuel Brengle” s 4

Ingen kommentarer: