torsdag 11. august 2016

Det handler om å drikke!

«Jeg har bygd meg en brønn gjennom årene. En brønn av bibelske sannheter som jeg henter fra innimellom, for eget liv eller for å dele med andre.»

Jeg leste dette sitatet i går. Det er hentet fra Tonje Haugeto Stangs nye bok «Sett» som jeg fikk til 60-årsdagen. Jeg har også bygd en slik brønn, og «hellighet» er noe jeg aldri blir ferdig med. 


Hellighet vil alene utgjøre en stor brønn, og det fra den brønnen jeg vil øse framover. Jeg er fullstendig klar over at det ikke er mer enn et år siden sist jeg «drakk av denne kilden».

I samtalen med den samaritanske kvinnen sa Jesus:

«Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»
Joh 4:14
Det er ikke tvil om at Jesus snakker om Den hellige ånd (1). Hellighet er et verk av Den hellige ånd i meg. ‘Hellighet’ uten Den hellige ånd er i beste fall from religionsutøvelse, men det Den hellige ånd gjør i og gjennom oss blir til liv her i verden og like inn i evigheten.

Dagens ‘manna’:
Hellighet handler om å drikke (2)
-----------------------------------
(1) Joh 7:37-39
(2) Se «Flere grunner til å drikke»

Ingen kommentarer: