lørdag 2. juli 2016

Hvem er da jeg? – refleksjoner fra en 60 åring…

ENGLISH
Selv om jeg har skrevet refleksjoner hver dag i drøye syv år, blir det noen ekstra tanker når jeg passerer et rundt år. Det er sikker noen som trekker min troverdighet i tvil når jeg sier at jeg egentlig ikke ønsker oppmerksomhet rundt min egen person, og dem om det. Det er mye som taler for at de har rett, men jeg er egentlig bare interessert i oppmerksomhet dersom jeg kan bruke den til å lede oppmerksomheten mot det som er viktig for meg. 

For «Hvem er da jeg?» 
- spørsmålet sammenfaller nøyaktig med hvor langt jeg er kommet på reisen gjennom Apostelgjerningene. Tilfeldig eller Gudfeldig – velg å tro hva du vil. For 60 åringen er det kuriøst, for det er ikke regissert fra min side. 

«Hvem er da jeg?»
I følge Paulus er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle dersom jeg ikke har kjærlighet (1), og jeg er enig med ham. Med årene er det jeg tror på, og det jeg står for, blitt stadig enklere. Det må ikke tolkes dit hen at jeg har forkastet deler av troen, men snarere at essensen trer stadig sterkere fram. Det har gjort at jeg i den senere tiden flere ganger sagt: «Nå er det bare Jesus igjen», og det er egentlig nok.

Den blinde Mattias Orheim så det:

Når då eg spør meg kvar arbeidsdag:
Kva ville Jesus vel gjere?
Så gjev han livsmod og arbeidslag,
så livet provar mi lære.
Og det var akkurat det den tidligere så selvsikre Peter plutselig hadde oppdaget da han var på besøk hos Kornelius og erkjente da han senere avla rapport:
«…Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?»
Apg 11:17
«Hvem er da jeg?»

Et helt vanlig menneske som er elsket av Gud og som elsker Gud. En mann hvis største frykt er å være et hinder for Gud ved å skygge for ham eller formidle et feil bilde av ham. Likevel velger jeg å eksponere det livet jeg lever sammen med ham i håp om at det kan skape nysgjerrighet hos mennesker på leting etter livet. Det livet tror jeg finnes i akseptere det Jesus har gjort for meg, og ta imot Den hellige ånd slik at hans liv leves i meg. Da tror jeg også det er mulig å få svar på det som er

Dagens ‘manna’:

Gud, gjør meg til et redskap for Den hellige ånd!
-----------------------------------
(1) 1 Kor 13:1

Ingen kommentarer: