tirsdag 5. april 2016

Grip «NÅ»

Carpe diem er en av de latinske frasene som de senere årene har blitt «allemannseie»(1) - men noen ganger er det ikke nok å gripe dagen. Dagen består av timer, timene består av minutter som igjen består av «øyeblikk». 
Akkurat «NÅ» fins det noe som er verd å engasjere seg i, eller hvile i. «NÅ» er det eneste jeg har, og hele livet har jeg forsøkt å leve «NÅ» – noen ganger med godt resultat – andre ganger til karakteren stryk!

«Bruk den dyrebare tiden godt», skrev Paulus (2). En dansk oversettelse sier det slik: «Utnytt de kostbare øyeblikk!»(3).

Jeg tror at en av Den hellige ånds egenskaper er at han hjelper meg til å gripe øyeblikket.  

«Trust God and show up for work» var stikkordene jeg fikk av Jim Knaggs før jeg tolket hans tale på offisersmøtet under kongressen i Oslo i 2014. I utgangspunktet var ikke dette en tale som «krevde» mer arbeidsinnsats, men en oppfordring til å være lydhør overfor det Gud ber oss om gjøre «NÅ». Når han minner meg om å snakke med ham som sitter ved siden av meg på bussen, møter jeg da «på jobb»?

Gjenkjenner jeg Guds «NÅ»?

Oppfordringen gjelder alle disipler, ikke bare offiserer i Frelsesarmeen. En disippel kommer når Mesteren ber ham komme.

Da Maria fikk høre at Mesteren spurte etter henne, var reaksjonen spontan:

Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham.
Joh 11:29 
Mannen som hadde vært lam siden fødselen, skapte veldig mye oppstyr. Hans smittende glede over å ha blitt hel førte til en sammenstimling i Salomos søylegang. Det var et kostbart øyeblikk:
Da Peter så det, begynte han å tale
Apg 3:12a
Det var sensasjon på gang. Menneskemengden var oppmerksom og Peter grep øyeblikket. 
Jeg siterer ofte William Booths utsagn: «Å skape sensasjon er min metode!» – jeg tror han hadde lært det av Den hellige ånd(4). Men målet er ikke sensasjon, men oppmerksomhet. Dersom Peter ikke hadde grepet øyeblikket ville en fantastisk mulighet gått tapt.

Dagens ’manna’:

Hva gjør jeg med Guds «NÅ»?
--------------------------------
(1) Uttrykket "Carpe diem" (Grip dagen) ble godt kjent gjennom filmen "Dagen er din" ('Dead Poets Society')
(2) Kol 4:5
(3) Anna Sophie Seidelins versjon av Det nye testamentet (1974 ).
(4)  Se "Sensasjon som metode" inkl. filmsnutt
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"


Ingen kommentarer: