onsdag 6. april 2016

Er det noe jeg alltid er?

Som speider responderte jeg som forventet: «Alltid beredt» på speiderlederens kommando: «Speidere: ‘Vær beredt!’». Jeg kan ikke huske at jeg reflektere noe særlig over hva det betydde, men det kan ha vært nyttig uansett (2). 

Derimot har det nok knyttet seg flere tanker om alltid å være beredt til noen av formaningene  Paulus kommer med:
Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!
2 Tim 4:2
og
Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold!
1 Tess 5:16-18
Dette kan virke som strevsomme formaninger dersom jeg ikke visste at det faren sa til den hjemmeværende sønnen i liknelsen om den fortapte sønnen, også gjelder meg:
Faren sa til ham: ‘Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.
Luk 15:31
Forventningene tidsadverbet «alltid» stiller til meg, forutsetter at jeg alltid er hos Gud og forvalter hans gaver. Når det er utgangspunktet, blir forventningene til meg en velsignelse – ikke en byrde. Asaf hadde grepet hva det handler om:
Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd… for meg er det godt å være nær Gud...Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger.
Salme 73:23 + 28 (- les gjerne hele avsnittet)

Dagens ‘manna’:
Jeg blir alltid hos deg!(3) 
-------------------------------------
(1) En stolt, men ikke alltid like beredt ulvunge - Sandvika høsten 1964.
(2) "Alltid beredt" er speidernes valgspråk: "Å være beredt i dagliglivet kan nok mange ganger være vanskelig nok, men å være beredt i situasjoner hvor det virkelig blir krevet noe av en, hvor manges liv og fremtid kanskje avhenger av nettopp en selv, er noe ganske annet. Men gjennom den daglige innstilling til oppgavene som en speidergutt, med valgspråket lysende foran seg, har fått, gis det en verdifull trening nettopp til det øyeblikk man plutselig står overfor større situasjoner."
Oluf Reed Olsen i boken "Femti år for norske speidergutter".
(3) Dermed blir jeg også alltid den jeg er i Kristus Jesus!
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: