torsdag 7. april 2016

Å være hjemme før jeg kommer fram

Jeg er «hjemme» og om noen få dager reiser vi «hjem». Oversatt betyr det at vi fortsatt befinner oss på Brødsjø, stedet vi kjøpte for 18 år siden, og som vi ser på som «hjem»(1)

Men selv om dette er et hjem og vi føler oss hjemme her, er det ikke det som er hjemme akkurat nå. Hjemme er der hvor Gud vil vi skal være, og vi tror det er i Øst-Europa, med bostedsadresse Chisinau. På mandag reiser vi hjem dit og vi gleder oss, men det betyr ikke at vi ikke er glade for de dagene vi har igjen her på Brødsjø.

Jeg tror den innstillingen er viktig dersom jeg ønsker å leve «NÅ». Selvfølgelig er det lov å drømme, slik Jørn Hoel gjør:

Har en drøm om å komme hjem
Dit ei framtid ennå bor
Har en drøm om å finne frem
Over ei mørklagt jord(2)
Drømmen uttrykker en lengsel om å komme hjem til noe annet enn et fysisk hjem. Når jeg i dag stopper for stedsadverbene «hjem» og «fram» (hjemme og framme), er det selvfølgelig den dimensjonen jeg har også. Det er mange steder å være hjemme i overført betydning: Hjemme i seg selv, hjemme i samfunnet, hjemme i naturen, hjemme i Gud osv.

Denne korte setningen:

«Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget» Joh 7:53-8:1
er blitt delt i to vers, og er et av de merkelige innskuddene i Johannesevangeliet. 'De' refererer sannsynligvis til det skriftlærde. Så hva er det Johannes forsøker å formidle? Jeg kan bare gjette:
  1. De skriftlærde gikk hjem til det verdslige, Jesus til det åndelige. I følge Samuel er toppen av Oljeberget stedet: «der en pleier å tilbe Gud» (2 Sam 15:30-32).
  2. Både de skriftlærde og Jesus gikk «hjem hver til sitt» – med andre ord presiserer Johannes hvor Jesus hører hjemme.
  3. Informasjonen er også et signal om at hvert eneste «nå» er et eskatologisk øyeblikk(3) - Oljeberget er en viktig arena i endetidsforventningen. Det visste de lærde i Jesu samtid på grunn av profetiene til Sakarja(4) – som også inneholder en tydelig kobling mellom Oljeberget og løvhyttefesten - høytiden som er rammen rundt dette verset. Det var nok mange både lærde og ulærde som merket seg at Jesus gikk dit. 
Verset forteller meg altså at det er viktig å vite hvor jeg hører hjemme, og understreker at selv om jeg fysisk sett ikke er framme, er jeg likevel kommet hjem fordi jeg er hos Gud og han er hos meg. Og derfor kan jeg også glede meg over hver eneste dag jeg får oppleve i de fysiske hjemmene jeg til enhver tid befinner meg i her på jorden. 

Dagens 'manna':
Jeg er så glad for å være hjemme!
--------------------------------
(1) Se: Det er viktig og godt med tilhørighet
(2) Du finner hele teksten HER
(3) Tanken: "Men den time kommer, ja, den er nå" Joh 4:23a er helt sentral i teologien til Johannes.
(4) Jfr Sakarja 14
(5)  It is a long time since 15 Dec and our last trip around Valea Morilor home in Chisinau. After a few days we return home to spring and new life - and I can walk!
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: