tirsdag 1. mars 2016

Språk er kommunikasjon

Hovedhensikten med språk er selvfølgelig å kommunisere med omverdenen. Dette gjelder i snever forstand det som uttrykkes i ord, men også all former for bruk av språk, enten det beskrives som kroppsspråk, hjertespråk eller med andre ord.

Dette er enda en tydelig fellesnevner for språk og tro.

Riktignok gjøres det forsøk på å «privatisere» troen både fra politisk og juridisk hold. I Norge har dette kommet til uttrykk for eksempel i frykten for at korset skal være synlig på programledere på TV og på bygg som skal brukes til asylmottak. Og i rettsalene har konvertitter som har anket hjemsendelsesvedtak fått følgende beskjed fra dommersetet: «Hold troen din for deg selv, så går det nok bra!»

Her er noen få eksempler på mange tydelige meldinger om at troen skal kommuniseres:

«Dere er mine vitner, sier Herren»…
Jesaja 43:10
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler…» sier Jesu
Matt 28:19
«Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt» sier Peter
Apg 4:20
Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» skriver Johannes
Åp 22:17
«Jeg vil forsøke å vise at kristendommen først og fremst er en sosial religion; og at å gjøre den til en religion for den private sfære er å ødelegge den» (1) skrev John Wesley i den veldig viktige talen om «Sosial hellighet» (2) som inngår i samlingen av hans 48 standard-taler.

William Booth uttrykte mye av det samme med ett ord: «Others!» (3).

For meg er det krystallklart: Troen må kommuniseres. Troen er et språk.

Dagens ‘manna’:

Språk og tro er kommunikasjon
---------------------------------
(1) Min oversettelse av: ”I shall endeavour to show, that Christianity is essentially a social religion; and to turn it into a solitary religion, is indeed to destroy it” in “Upon our Lord’s Sermon on the Mount” IV – Sermon XIX – i “Wesley’s Standard Sermons” Vol. I – Francis Asbury Press – Grand Rapids – 1955 s. 382
(2) Se refleksjonen: «Sosial hellighet»
(3) Others
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk" 

Ingen kommentarer: