tirsdag 29. mars 2016

"Jostein er i et forhold"

Slike meldinger dukker opp i sosiale media fra tid til annen. Vi vet hva det betyr, men i utgangspunktet står alle i mange forskjellige typer forhold.

Forholdet jeg har til Magna har vart i snart 39 år, og jeg føler meg temmelig trygg på at det ikke blir brudd der før «døden skiller oss ad». Forholdet er verdifullt og godt, derfor forsøker vi å bevare det slik. Vi snakker både om det som er vanskelig og det som er godt i livet, og vi forsøker å oppmuntre hverandre med gode ord og til å utvikle våre gaver og talent.

I går nevnte jeg at preposisjoner kalles styreord på nynorsk. I dag vender jeg meg til det "danske sprog". Der kalles de "forholdsord". Som alle mennesker er jeg altså i et forhold til Gud. Det forholdet er også godt og verdifullt og et forhold jeg ønsker å ta vare på. Jeg snakker med ham om det som er vanskelig og det som er godt, og vi oppmuntrer hverandre med gode ord. Gode ord – er som kjent «Eulogia» på gresk, og i Bibelen blir det oversatt med «velsignelse»!

Den mest brukte er den aronittiske:

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!

4 Mos 6:24-26
Her brukes preposisjoner som er gode for et forhold. Herrens velsignelse lyses «over» meg – og han løfter ansiktet «mot» meg slik at vi kan møtes ansikt til ansikt. Et forhold er som nevnt også avhengige av at vi utruster hverandre slik at gaver og talent utvikles. Men er det en gjensidighet mellom Gud og meg på det punktet?

Til en viss grad vil jeg si «ja». Jeg vet at Gud klarer seg helt greit uten meg, og jeg tror Peter Dass hadde rett da han skrev: «Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde». Likevel tror jeg at Gud verdsetter og benytter min villighet til å tjene ham. I liknelsen om talentene sier herren til tjeneren: 

‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
Matt 25:21
Gjensidigheten i Gudsforholdet er at jeg viser troskap i det han øser ut over meg:
«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.»
Apg 1:8
…og da Ånden kom over disiplene, var de tro i det de hadde mottatt og forvaltet det slik at det spredde seg. Her er et eksempel fra Peters vitnesbyrd etter at Ånden falt i huset til Kornelius:
da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen.
Apg 11:15
I et forhold er det viktig å ta vare på det gode «samvirket».
Dagens ‘manna’:

Et godt forhold innebærer samvirke
----------------------------------------------
(1) Bildet er scannet fra en korrekturkopi av et intervju Marit Dehli har med oss i Krigsropet #15 2016. Der kan du lese om "Fred midt i terroren". Artikkelen er illustrert med flere bilder av Kristianne Marøy. Bladet kommer fra trykken i nær framtid.
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: