onsdag 30. mars 2016

Samvirkelaget - alltid sammen, aldri alene!

Jeg liker ordet «samvirke». Ved et vannprosjekt i Moldova for ti år siden, satte vi som betingelse for å gå inn med finansiering at beboerne i den fattige kommunen dannet et «samvirke» som kunne ta seg av reparasjon og vedlikehold. På grunn av en iherdig ordfører som klarte å samle, inspirere og organisere innbyggerne, gikk det bra. 


«Et godt forhold innebærer samvirke» var gårsdagens ‘manna’, og jeg har lyst til å forfølge denne tanken i et par refleksjoner til. Når jeg gjør det, beveger jeg meg også fra preposisjoner til adverb (2). Mange adverb hjelper til med å gjøre språket levende og tydelig. Ordet «sammen» (3) er et slikt ord, og for meg er det et nøkkelord i kristen tro. Sammen forteller noe om måten ting skjer på, og er en forutsetning for å lykkes med det kristne oppdraget. I undervisningen om vintreet er Jesus krystallklar:

«…uten meg kan dere ingen ting gjøre.»
Joh 15:5b
Paulus bruker også bildet av et tre for å vise en sammenheng:
«du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem.»
Rom 11:17
Dette er en påminnelse om at vi er fra samme rot som jødene, Guds utvalgte folk.

Kristenlivet mitt ble lettere å leve den dagen det gikk opp for meg at alt jeg gjør, det gjør jeg sammen med Jesus – ikke for ham. Da opplever jeg også sannheten i løftet i verset som jeg her velger å gjengi fra «Bibelen – Guds ord» (4):

«Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning.»
Rom 8:28 (5)
Jeg kommer tilbake med mer samvirke i morgen.

Dagens ‘manna’:

Alltid sammen, aldri alene!
-------------------------------
(1) Bildet er fra innvielsen ved ferdigstillelsen av vannprosjektet. Frelsesarmeen var representert ved Magna og meg, men det var viktig at vannet ble vigslet av prester fra den ortodokse kirke. Vann er hellig i ortodoks tradisjon. Ordføreren er mannen i grå dress foran transformatoren.
(2) Adverb er ord som forteller noe om verb, adjektiv, andre adverb eller setninger.
(3) Sammen er et måtesadverb. De andre er: Tidsadverb, stedsadverb, gradsadverb og setningsadverb.
(4) «Bibelen – Guds ord» - Bibelforlaget, Nesbyen 1997 – oversatt etter «Textus receptus».

(5) Bibelselskapet 2011: «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.»
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: