onsdag 24. februar 2016

Den eneste sanne Gud

Jeg utelukker ikke at alle mennesker søker den samme Gud. Det gjorde heller ikke Paulus. Da han talte til atenerne på Areopagos sa han:

«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere» 
Apg 17.22-23.
I likhet med Paulus, var hovedmålet for Johannes å forkynne Gud på en slik måte at det var mulig å bli kjent med ham. For det er gjennom å kjenne ham at han blir «sann». Jeg vet at kona mi ikke er en illusjon fordi jeg er sammen med henne, kjenner henne og vet at hun er virkelig, eller «sann» for å holde meg til dagens «vokabular». I det som kalles den øversteprestelige bønn, ba Jesus:
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
Joh 17:3
Da Johannes skrev sitt brev mange år etter at Jesus ba denne bønnen, hadde han gjort denne personlige erfaringen:
Vi er i Den sanne, vi som er i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.
1 Joh 5:20b
Vitnesbyrdet bekrefter også hans sterke tro på Den treenige Gud. Det er gjennom Sønnen at vi kan bli kjent med «Den sanne», og Sønnen er «veien, sannheten og livet» fordi han er Gud. Det er Sønnen som viser veien til den eneste sanne Gud fordi han er veien. Han er sannheten fordi han levde som han lærte. Da han vandret på jorden, viste han at Gud er kjærlighet. Det er også «veien» å gjøre ham kjent på i 2016.

Dagens ‘manna’:

Det er så godt å være!
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: