tirsdag 23. februar 2016

Kan jeg få mer forstand?

Hadde jeg stilt spørsmålet i et familieselskap, vet jeg hva responsen ville vært: «Mer? – har du noe fra før da?»

Det ville føyd seg inn i rekken av gode kommentarer i likhet med den som kom som fra en bror etter hendelsen i Istanbul: «Jeg har alltid visst at du ikke har oppfunnet kruttet, men nå har jeg fått dokumentert at du sto veldig nær da det smalt!»

Søskenkjærlighet kan uttrykkes på forskjellige måter, og hos oss elsker vi en god latter. Men tilbake til spørsmålet: 


Kan jeg få mer forstand?

Det kommer som en naturlig respons på dagens påminnelse:

Vi vet også at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner Den sanne.
1 Joh 5:20a
Selv om Johannes også fokuserer på det logiske i det å tro, er det kun på dette stedet han bruker ordet «forstand»(1). Totalt er det greske ordet brukt 12 ganger i Den nye testamentet, og i tillegg til forstand, er det oversatt med «egne tanker» (2), «hovmodstanker» (3) eller «sinn og tanke» (4).

Det er altså noe som handler om forstandens evne til å trekke slutninger slik at vi kan «kjenne» Den sanne. Å «kjenne» er et av favorittordene til Johannes. Det gresk ordet (5) har gitt navn til den filosofiske retningen i hans samtid «Gnostisismen» der det var om å gjøre å komme til en indre erkjennelse av hva som er sannhet.

Derfor sier dagens vers meg at Guds Sønn kan hjelpe min forstand til å trekke slutninger som fører til en økt erkjennelse av «Den sanne». Utfordringen jeg som menneske har, er at jeg ofte møter «Den sanne» med en fastlåst forforståelse. For en dypere erkjennelse handler i stor grad om å «miste seg selv» for å finne seg igjen i en ny erkjennelse i «Den sanne» (6).

I morgen blir det mer om «Den sanne».

Dagens ‘manna’:

Jeg kan få forstand til å kjenne!
---------------------------------
(1) diánoia (διάνοια)
(2) Ef 2:3
(3) Luk 1:51 (NB – oversetterne har valgt å sette «tanker» sammen med ordet hovmod som også finnes i grunnteksten. Direkte oversettelse «de hovmodige i tanke i hjertene sine»).
(4) Kol 1:21 - i Hebr 8:10 og 10:16 og 2 Pet 3:1 brukes bare «sinn»
(5) ginṓskō (γινώσκω)
(6) Se «Mitt ‘hellig sted’»
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: