mandag 4. januar 2016

«Det største av alt»

… er den norske oversettelsen av George Beverly Shea’s sang "The Wonder of it all". Jeg tar det med meg i dag fordi jeg undres over Guds storhet. Det er så lett å havne under fordømmelse. Da tenker jeg ikke på andre menneskers fordømmelse, men under sin egen. Det er en trøst at Johannes som var så trygg i sin tro, også hadde den utfordringen:
For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.
1 Joh 3:20
Det er fort gjort å kjenne på tilkortkommenheten: «Jeg burde visst og gjort bedre!» Men Gud er større enn hjertet mitt og vet hva som er mitt innerste ønske, og fordi jeg er i Kristus er det ingen fordømmelse hos ham. Enda en gang tenker jeg på Anselms beskrivelse av Gud i et av sine ‘Gudsbevis’ (1): «Den om hvem intet større kan tenkes!» 
Det betyr at i det øyeblikket jeg har tenkt en tanke om Gud, har jeg også begrenset ham. Han er større enn alt – og det inkluderer alt, også mitt hjerte når det en gang imellom sliter med å finne roen for hans ansikt. Uroen skyldes ikke ham, men at min egen tilkortkommenhet gjør at jeg glemmer at jeg er skjult i ham. At han også da elsker og tenker på meg, er «Det største av alt».

Dagens ‘manna’:

Han vet alt!
-----------------------------------
(1) Se: "Hvor stor er Gud?
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: