tirsdag 5. januar 2016

Det handler om posisjonering og plassering

Innenfor markedsføring brukes begrepet posisjonering på det å tydeliggjøre hva man ønsker å bli oppfattet som for å sikre at man blir valgt av målgruppene. Dersom jeg ikke selv tror på varen, blir det minimalt med frimodighet i det markedet jeg skal operere i, og da blir resultatet magert.

Kan slike tanker overføres til Guds rike?
Ja, jeg tror det, men som med alle bilder, må det brukes med varsomhet:
Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud.
1 Joh 3:21
Jeg har ingen rett til å posisjonere meg overfor Gud annet enn den rett Gud gir meg. Men når jeg kjenner den retten han har gitt meg (1), er det ulydighet å la være å innta den posisjonen. Da jeg tok imot Jesus, posisjonerte Gud meg i Kristus – altså i seg selv. Han er større enn den selvbebreidelse og fordømmelse som jeg måtte ha i mitt hjerte (2)

Derfor er det viktig at jeg i hjerte og hjerne posisjonerer meg der Gud vil ha meg. Veldig ofte begynner jeg bønnen min på følgende måte: «Far, jeg kommer til deg i Jesus Kristus…»
Det er fordi frimodigheten min er knyttet til Jesus og alt det han har gjort for meg. Da kan jeg også være frimodig for Gud i verden: Jeg er hans produkt!

Dagens ‘manna’:

Produktplassering!
---------------------------------------
(1) Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Joh 1:12
(2) Jfr gårsdagens refleksjon: «Det største av alt»

Ingen kommentarer: