torsdag 26. november 2015

Til krig med kjærlighetens våpen

Jeg må innrømme at det i disse dager kan kjennes litt rart å tilhøre en kristen bevegelse som bruker krigsmetaforer og krigsterminologi i en verden som opplever krigens redsler på grunn av religiøs ekstremisme. 

I programmet "Gott sei Dank!" på den kristne tyske kanalen ERF for drøye to uker siden, ble frelsesoffiseren Christiane Walz også utfordret på dette, og hun bemerket at de i Tyskland også har utfordringer med navnet «Die Heilsarmee» - «Heil» bringer ikke nødvendigvis gode assosiasjoner (1).

Da vi skulle gi ut FAs historie i 125 år i 2013, var det lenge åpent hva tittelen skulle være(2). Men vi var enige om at den beste tittelen på en historiebok om Frelsesarmeen allerede var tatt. Tittelen Charles Norum valgte til sin bok i 1988 treffer spikeren på hodet: «Med kjærlighetens våpen». Når kjærligheten er våpenet, kommer kampterminologien til sin rett.

Da Nordal Grieg i 1936 skrev diktet «Til ungdommen» valgte han også kjærlighet og menneskeverd som våpen mot det onde. Det gjorde også Johannes da han skrev:

Dere unge, jeg skriver til dere fordi dere har seiret over den onde.
1 Joh 2:13b
Jeg vet at de gjorde det med kjærlighetens våpen og fordi de hadde åndelige foreldre som kjente ham som er fra begynnelsen. Med andre ord noen som viste dem kjærlighetens vei. Det finnes ikke noe sterkere våpen. Det tror jeg de unge av i dag også forstår og vil velge som sitt våpen å kjempe med.

Dagens ‘manna’:

Kjærlighetens våpen bringer lys og liv!
----------------------------------------
(1) Die Heilsarmee har i løpet av de siste årene erstattet den gotiske, med den latinske H på uniformen. Også det for å «myke» opp inntrykket. 
(2) Den fikk til slutt tittelen «Suppe, såpe, frelse i 125 år» Rebecca Solevåg (red) 
 
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: