fredag 18. september 2015

Kom igjen mannfolk!

På offisersskolen brukte vi en lærebok i homiletikk(1) som hadde tittelen: «The Craft of the Sermon»(2). Jeg var litt skeptisk til å begynne med. Er forkynnelse et håndverk – er det ikke et verk av Den hellige ånd? 

Jeg oppdaget ganske snart at svaret er «Ja takk begge deler!». Et dårlig håndverk kan hindre Den hellige ånd i å virke – men dersom taleren bare har fokus på håndverket, kan en god tale bli totalt uten liv. 

Progresjonen i det som skjer i den lille fortellingen om Maria på påskemorgen, gir næring til "håndverkeren" i meg. Jeg ser tre flotte hovedpunkter - for en tale skal jo ha tre punkter
  1. Løst ut
  2. Kalt ut (ved navn)
  3. Sendt ut
På korset ble Maria løst ut, ved graven blir hun kalt ut (ved navn) og da hun oppdaget det, ble hun sendt ut: 
Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»
Joh 20:17
Det er en naturlig utvikling for alle som ser hva Jesus har gjort for den. Det er en disippels kall.
Frelsesarmeens kvinner har i 2015 mottoet: «Gå og fortell!» og det er nettopp oppfordringen til Maria som er inspirasjonskilden til det mottoet. Men kjære menn, dette er også en kjempeviktig påminnelse ikke bare for kvinner, men alle som har blitt løst og kalt ut. Vi må oppdage at vi er «sendt ut». Å være sendt ut betyr ikke nødvendigvis lange reiser, det betyr ganske enkelt: «Gå og fortell!». 

Dagens ‘manna’:

Gå og fortell!
-------------------------------------------
(1) Prekenlære
(2) Prekenens håndverk av William Sangster.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: