onsdag 16. september 2015

Det samme spørsmålet

Selv om det blir lange dager med mye tankevirksomhet knyttet til utfordringer i forbindelse med å etablere Frelsesarmeens hovedkvarter for Øst-Europa i et nytt land, prøver jeg å lese litt russisk hver kveld for å friske det opp. Magna dukker ned i landets offisielle språk og tar seg av rumensk. Vi bruker flere hjelpemidler. Nå finnes det også mye god språkundervisning på apper. Det er gjerne de samme spørsmålene som kvernes igjen og igjen, og det er veldig lærerikt. 

Johannes har for vane å repetere eller kopiere en setning eller et poeng. Det skjer også i beretningen om Maria Magdalena:
I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.»
Joh 20:14-15
Jesus stiller det samme spørsmålet som englene stilte noen øyeblikk tidligere. «Hvorfor gråter du, kvinne?» Det kan være at Johannes ønsket å vise at englene er Jesu tjenere og at de ikke gjøre eller sier noe han ikke ville sagt. I Åpenbaringsboken har englene en sentral rolle, men kun som tjenere (1), og det at de sitter der for å ta seg av de besøkende til graven og møte dem slik Jesus ville møtt dem, er en flott tanke. 

Men at spørsmålet gjentas er også et signal om at Maria får enda en sjanse. Han med en herlighet som er full av nåde og sannhet, viser den herligheten i dette møte: Full av nåde og sannhet. At hun tar ham for å være «gartneren» er interessant, og jeg kobler det umiddelbart til liknelsen om gartneren som ber om «nåde for fikentreet uten frukt» og ber om vingårdseieren om å gi det et år til – en ny sjanse (2). Men i og med at den liknelsen ikke står hos Johannes, er det lite trolig at det ligger noe annet i informasjonen, enn at Johannes har hørt Maria vitne om feiltakelsen.

Selv om Maria fremdeles ser engler, ser Jesus, så griper hun likevel ikke hva som har skjedd, men det gir henne enda en mulighet til å bekjenne sin omsorg. Og – jeg tror Johannes legger mye dybde i siste leddet av den bekjennelsen: «så skal jeg ta ham med meg». Det er kjernen i evangeliet. Når et menneske finner Jesus, så tar han Jesus med seg for alltid. Johannes hadde opplevd det selv!

Dagens ‘manna’:

Jeg har funnet Jesus og har han alltid med meg!
------------------------------------------
* Et typisk søndagsskole-bilde - gjerne med henvisning til Salme 91:11
 
(1) Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!»  Åp 19:10 
(2) Luk 13:6-9

Ingen kommentarer: