lørdag 1. august 2015

«Det er ildens natur å dø ut»

På en togreise sammen med gruppe kadetter skal general William Booth ha kommet med denne advarselen til sin unge medpassasjerer: «Det er ildens natur å dø ut». Men han fortsatte «Den holdes levende vet at du holder den i bevegelse (sørger for lufttilførsel), mater den (legger på ved) og fjerner asken (restene av det som har vært)». 

Kloke råd fra en vis mann som passer godt med de siste dagenes fokus på ilden som et bilde på Den hellige ånd. Og oppskriften finnes også i Moselovens forskrifter for hvordan ilden alltid skal holdes brennende på alteret:
Ilden skal alltid brenne på alteret, den må ikke slukkes.

Det er Den hellige ånd som gir ilden, men det mitt ansvar å sørge for omgivelser den kan brenne i. 
Dagens ‘manna’ er et råd jeg fikk i på årskongressen i 1973:

Keep the fire burning! Don’t wait for the others!*

------------------------------
* Se refleksjonen: «En i skyen»

Ingen kommentarer: