fredag 27. mars 2015

Jeg er kaptein i min egen sjel

Det hender at Jan Eggums sang fortsatt kan dukke opp på radioen: «Kor e’ alle helter hen?»

Det er viktig for oss å ha noen helter også blant mennesker. Jeg har flere. En av dem som kommer veldig høyt opp på lista døde for ikke så lenge siden, men for meg kommer Nelson Mandela til å være et forbilde så lenge jeg lever. Derfor var det også med spenning jeg satte meg ned for å se filmen «Invictus» som kom i 2009.

Gjennom filmen fikk jeg følelsen av å bli enda bedre kjent med et stort menneske. Filmen introduserte meg også for diktet som hadde betydd så mye for Mandela gjennom hele livet - Ikke minst de 27 årene han satt som fange på Robben Island. Det er derfra jeg låner tittelen til dette innlegget.

William Ernest Henleys dikt ‘Invictus’ er stor kunst. At jeg bruker min egen norske oversettelse, yter ikke originalen et fnugg av rettferdighet. Den engelske versjonen finner du i fotnote (1) nederst, men hovedinnholdet er bevart i den norske versjonen:
Midt i en natt så mørk og svart,
fra et dyp av en bunnløs sjakt,
takker jeg gud av hver en art,
at min sjel er bevart intakt.

Under omstendigheters smertegnag
har jeg ikke klynket og grått.
Truffet av skjebnens piskeslag
har jeg blødd, men fortsatt stått.

Over et sted med slag og sår
blir fryktens teppe spredd;
Men truslene gjennom mange år
har aldri funnet meg redd.

Hva betyr et grunnløst straffeskriv?
Hva betyr den første stein?
Jeg er herre i mitt eget liv
Jeg er min sjels kaptein.
Nelson Mandela tok kontroll over det han kunne ta kontroll over: Sin egen sjel!

Jeg kommer tilbake til dette mot slutten av innlegget, men stopper litt opp for hvordan vi er skapt.
Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!»
1 Mosebok 1:26
Jeg tror dette kan illustreres på denne måten:Men dette er ikke det eneste bildet av mennesket som Bibelen gir. Paulus sammenlikner oss også med et tempel:
Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
1 Korinterbrev 3:16
Illustrasjonen viser hvordan tempelet var delt i tre deler:


Forgården representerer kroppen min. Den er setet for verdens-bevisstheten. Gjennom den forholder jeg meg til verden, og det er den som er synlig for verden.

Det hellige representerer sjelen min. Det er setet for jeg-bevisstheten. Der ligger min personlighet som preges av mine følelser og intellekt. Kun utvalgte hadde adgang til det hellige. Jeg be-stemmer hvem jeg inviterer inn.

Det aller helligste representerer ånden min – i Bibelen ofte synonymt med hjertet. Det er setet for Guds-bevisstheten. I Templet i det aller helligste bodde Gud ved sin Ånd, og det var i det aller helligste i mitt tempel at Den hellige ånd flyttet inn da jeg ble født på nytt.

Tilbake til setningen: Jeg er kaptein i min egen sjel. 
Er det ikke et poeng at jeg skal ha Jesus som Herre, sjef eller kaptein?

Jo – akkurat, men for at jeg kan gi ham mer enn hjertet mitt, er jeg nødt til å ta kontroll over min egen sjel. Det vil si at jeg er nødt til å styre det som skal få prege min sjel. Hadde Nelson Mandela tillatt at apartheid, fangenskap og hardt tvangsarbeid skulle få prege hans sjel, da ville han aldri blitt det mennesket han ble. Mandela var sin sjels kaptein.

Hva vil ta makt over meg?

Målet med å bli kaptein over sjelen min er at jeg kan overlate styringen til Den hellige ånd. Jeg tror også Den hellige ånd kan hjelpe meg i den prosessen. Det kan skje ved at Han som bor i «Det aller helligste» får adgang til å fylle hver krok i tempelet mitt. Med andre ord at Den hellige ånd som bor i min ånd får prege sjel og kropp. 

For at det skal skje må jeg også vite hvilke andre faktorer som har makt over meg. Det er mange sterke krefter som vil ha en bit av meg, og til alle tider har en av de sterkeste kreftene vært penger.

I en korrupt verden kan «alt» kjøpes med penger. Korrupt betyr egentlig «fordervet» eller «råtten». Guds rike er ikke av denne verden, men vi er i den og Gud vil bevare oss fra det onde:
«Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.»Johannes 17:15
Selvfølgelig er det andre faktorer enn penger som kan skape negativ avhengighet, men det lar jeg ligge nå. Utfordringen med penger er at jeg er nødt til å forholde meg til dem. Om tobakken var problemet mitt, kunne jeg bestemt meg for å slutte med tobakk, men det er ikke så greit å slutte med penger. Forvaltning av økonomiske verdier kommer alltid til å være en del av livet her på jorden.

Jesus stiller de to viktigste kreftene opp mot hverandre:
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.Matteus 6:24
I Bibelen er Mammon synonymt med penger – penger som er blitt en avgud.
Dersom jeg vet at det er jeg som styrer pengene og ikke pengene som styrer meg, har jeg tatt et viktig steg i retning av å være min sjels kaptein. Å få struktur på givertjenesten, er et viktig skritt på veien mot den friheten det er å kunne overlate styringen til han som vet aller best. Da øses det ut velsignelse uten mål.

Til ettertanke og samtale - del 6
1) «Penger er makt» heter det. Hva tenker du om påstanden om at penger forsøker å ta makt over deg? Stemmer det? 
2) Hva gjør du for å unngå at det skjer?
3) «Jeg har gitt fattige rom-folk noen kroner for å fikse hagen min!»
- Er det et utslag av nestekjærlighet eller et tegn på påvirkning fra en korrupt verden? 
4) Hvilke faktorer er de største hindringene for at du er din sjels kaptein?
------------------------------------------------
(1) Invictus
William Ernest Henley:

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Dette er kapittel 6 i boka  "Gud blir aldri noen noe skyldig ..."

Ingen kommentarer: