onsdag 25. mars 2015

En oppskrift på et godt prosjekt!

Det er nyttig å lese arbeidsbeskrivelser og oppskrifter når man skal i gang med noe nytt. Da jeg for et par måneder siden skulle lage bacalao for første gang, var det stor hjelp at andre hadde gjort det før meg, og i dag er informasjonstilgangen på nettet enorm. Det ble godt!

Jeg har et sterkt ønske om å leve et liv i denne verden som peker på, og ærer Jesus. Det hender rett som det er at det oppleves som et mislykket prosjekt, og da er det godt både med nåde til å starte på nytt og oppskrifter på hvordan det kan gjøres.

I dagens vers finner jeg en slik oppskrift:

Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
Joh 16:14
Jesus sier dette om sannhetens Ånd. Men dersom Jesus blir æret (herliggjort) ved at det tas av det som er hans og at det bli formidlet til andre, må det være en generell oppskrift på hvordan jeg kan lykkes med prosjektet: «Jeg vil ære Jesus med livet mitt».

I forrige uke skrev jeg en ny sang* som vi brukte sist helg. Det siste verset har med seg elementer av denne oppskriften:

Hvert menneske på denne jord
må se og tro
at Jesus gjennom mer enn ord
er bare god
Det skjer ved deg og meg
at Jesus viser seg,
og da er Herren her
når vi er nær.
Dagens ‘manna’:
Jeg ærer Jesus ved å formidle ham
--------------------------------------
* Her er hele sangen (versene er nye – refrenget ble skrevet i 2001)
Det sto en tornebusk og brant.
Moses dro dit.
Han undret: «Kan det være sant
at Gud kom hit?»
Det var en hellig stund
Han sto på hellig grunn
Slik er det alltid der
Gud kommer nær.
Jeg står på hellig grunn
for du er her.
Gud, la din herlighet
være meg nær.
Kun når jeg er hos deg,
kan jeg klart se din veg;
la ditt nærvær følge meg
hvor enn jeg er.

På pinsedag var folkets bønn:
«Gjør det du vil!»
Og svaret kom som bønnens lønn,
med Ånd og ild.
Det ble en Åndens dåp
Som fylte dem med håp
Slik er det alltid der
Gud kommer nær.

Hvert menneske på denne jord
må se og tro
at Jesus gjennom mer enn ord
er bare god
Det skjer ved deg og meg
at Jesus viser seg,
og da er Herren her
når vi er nær.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: