tirsdag 24. mars 2015

Veiledning til sannhet

Jeg tror det er noe som er absolutt sant. For snart tre måneder siden skrev jeg: «For å finne sannheten må jeg helt tilbake til det opprinnelige, den første årsak, den første bevegelse, tilbake til Skaperen og hans mening med skaperverket. Det er det universet Johannes inviterer meg inn i.»*
Og i dagens vers inviterer han meg enda lenger inn i dette universet:
Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.
Joh 16:13
Jesus forutsier at Den hellige ånd vil gi åpenbaring som vil føre til innsikt som igjen vil bli nedfelt i brev, evangelier og kirkens historie. Den bibelske kanon har vært gjenstand for grundig prøving, og jeg er ikke redd for å bestride at veiledning bort fra Bibelens autoritet har sin kilde i veiledning fra «sannhetens Ånd». Samtidig er det viktig at hver ny generasjon lytter til Ånden for å få veiledning i hvordan Jesuslivet skal tolkes og leves ut i samtiden.

Jesu undervisning er spennende av mange grunner. Jeg tror for eksempel ikke at et menneske kan bære «hele sannheten» i dette livet. Det er all grunn til å la varsellampene blinke når et menneske påberoper seg å ha sett hele sannheten. Dersom sannheten er synonymt med Gud selv (som er hva jeg tror), betyr det at vedkommende har sett og forstått Guds uendelighet, hans grenseløse kjærlighet og grepet fullt ut noe som ingen før ham har gjort. Han har i så fall med sin tanke klart å fange "Ham om hvem intet større kan tenkes"**, og har dermed umiddelbart begrenset ham til noe som passer menneskets sviktende dømmekraft (jfr Rom 1:28).

Derfor blir veiledningen en livslang prosess på veien mot hele sannheten = en evighet sammen med Gud.

Dagens ‘manna’:
Jeg trenger veiledning hver dag!
-------------------------------------------
* Se «Er jeg preget av ‘forbannet løgn’?»
** Anselm av Canterbury's navn på Gud i et av sine Gudsbevis (se: "Hvor stor er Gud?")
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: