mandag 23. mars 2015

Passelige porsjoner

Hva som er en passelig porsjon vil nok variere fra person til person. Om jeg holder meg til mat har det sammenheng med forbrenning, som igjen har sammenheng aktivitetsnivå, kjønn, alder og kroppsstørrelse. De fleste voksne har nok en klar formening om hvor mye mat de trenger og hva som er sunt å spise. Likevel er det noen som sliter med å holde seg til en passelig porsjon. Mange fordi de ikke har nok mat, noen fordi de har spiseforstyrrelser og igjen mange fordi det er så fort gjort å spise mer enn de trenger.

Også når det gjelder åndelig føde er det viktig med riktig porsjon. Jesus visste det:

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
Joh 16:12
Alle vet at det er grenser for hvor mye de kan «ta inn» av åndelig innsikt og erfaring på en gang – men også her er det individuelle faktorer som spiller inn – noen av dem har paralleller til faktorene for inntak av fysisk mat. Det er forskjell på et spedbarn i Kristus* og en som har kommet til modenhet**. I tillegg spiller aktivitetsnivået inn på forbrenningen. En etterfølger som lever Jesus-livet i møte med sine medmennesker har høy «forbrenning» og har behov for og kan ta inn mer åndelig føde enn en passiv troende. Og jo større behov for inntak av næring, dess mer øker kjennskapen til Jesus. Dersom jeg ønsker økt kjennskap til Jesus, ligger nøkkelen i å øke forbrenningen slik at jeg kan «bære mer nå».

Dagens ‘manna’:

Jeg trenger daglige porsjoner!
---------------------------------------------
* 1 Kor 3:1
** Fil 3:15
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: